Strona główna Historia

linia GENESI

linia ASCOT

Historia

Powstanie firmy Steel SPA

W roku 1922 Angelo Po rozpoczął w CARPI (MODENA) swoją działalność jako rzemieślnik, wytwarzający na zamówienie przedmioty ze stali nierdzewnej.

Reputacja tego zdolnego rzemieślnika rosła w miasteczku bardzo szybko, a jego działalność zyskiwała na znaczeniu dla lokalnej społeczności, przekładając się na zamówienia coraz bardziej złożonych produktów, które Angelo Po zawsze chętnie realizował.

1.jpg

Był to okres między dwiema wojnami światowymi, obejmujący lata faszyzmu i autarchii, kiedy ówczesna polityka wymuszała w codziennym życiu Włochów większą samowystarczalność i niezależność od importu.

Dostępność drewna zwiększyła zapotrzebowanie na opalane drewnem piece, zarówno do celów ogrzewania jak i gotowania. Wyczuwając sytuację, Angelo Po natychmiast zdał sobie sprawę z potencjału wyłaniającego się zapotrzebowania, traktując to jako okazję dla rozwoju głównej branży swojej działalności, ukierunkowując ją na bieżące potrzeby rynkowe i ewoluując z poziomu ręcznych robót rzemieślniczych na poziom produkcji przemysłowej.

2.jpg

Druga wojna światowa wisiała nad Włochami, konsekwentnie uszczuplając męskie zasoby siły roboczej. W tym okresie synowie Angela Po stali się dla niego istotnym wsparciem. Pomagając przy produkcji, Aldo, Alfio i Alberto stali się wkrótce aktywnymi uczestnikami działalności ich ojca, nawet jeżeli oznaczało to zawieszenie na jakiś czas zajęć szkolnych (wszyscy synowie skorzystali z okazji powrotu do szkoły bezpośrednio po zakończonej wojnie).

Działalność produkcyjna została wznowiona w sytuacji boomu ekonomicznego, charakteryzującego gospodarkę włoską
w okresie od zakończenia drugiej wojny światowej przez wszystkie lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i siedemdziesiąte.

W latach osiemdziesiątych do działalności biznesowej firmy, która w międzyczasie została oficjalnie przekazana przez ojca swoim synom, włączyła się już trzecia generacja. Alfio i Alberto postawili na rozwój i dążenie do nowoczesności, modernizując firmę i wdrażając najnowsze technologie. Dzięki tej strategii stali się wyspecjalizowanymi producentami w dziedzinie przemysłowego i komercyjnego wyposażania restauracji i placówek zbiorowego żywienia, odstępując jednocześnie od branży ogrzewania, która stawała się coraz bardziej konkurencyjna, a przy tym coraz mniej rentowna ze względu na panujący w budownictwie kryzys..

Auro, jeden z synów Alfio zaangażowanych w rodzinną działalność biznesową, wyrastał w środowisku stali nierdzewnej i żeliwa. Po zakończeniu studiów technicznych, rozpoczął pracę w rodzinnej firmie w pełnym wymiarze godzin, znajdując w niej konkretne zastosowanie nabytych umiejętności, skojarzonych z osobistym przywiązaniem do technologii produkcji ze stali nierdzewnej.

3.jpg

W roku 1999 Auro zdecydował się podjąć swoją własną działalność przemysłową, stawiając sobie za cel zastosowanie zdobytej przez lata wiedzy technologicznej w dziedzinie „białego” rynku artykułów gospodarstwa domowego. Korzystając ze wsparcia, udzielonego przez część rodziny Po, Auro założył firmę STEEL Spa, wprowadzając na rynek nowe koncepcje gotowania.

Firma STEEL bardzo szybko zdobyła istotną pozycję w rynkowej niszy pół profesjonalnych artykułów gospodarstwa domowego, a współpraca z firmą TERMI SPA, akcjonariuszem firmy STEEL, wniosła nowe możliwości współpracy z wiodącymi grupami europejskimi na rynku artykułów gospodarstwa domowego, dla których firma Steel Spa produkuje obecnie oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne i wytwarzane na indywidualne zamówienia wyroby.

W kolejnych latach firma STEEL rozwijała coraz bardziej sieć dystrybucyjną swojej marki, rozszerzając asortyment wyrobów i opanowując nowe rynki, lecz kluczem do jej sukcesu pozostaje niezmiennie charakter „rodzinnej firmy” opartej na solidnym fundamencie współpracy z bratem Auro, Attilo, Francesco i szwagrem Carlo.

Steel Spa oferuje dziś szeroki, jeden z największych na rynku asortyment wyrobów oparty o 4 linie produkcyjne, wytwarzając łącznie 100 modeli sprzedawanych pod własną marką w 15 różnych krajach.

W lutym 2006 roku firma Steel wdrożyła swój własny system jakości potwierdzony certyfikatem zgodności z normami ISO 9001-Vision.

4.png